Web | Chat | Kurzovní lístek

Zmenareň


#1

Ja som veľký fanúšik tejto technológie. Bohužiaľ som nemal to šťastia poznať Bitcoin ešte v dobe keď jeho hodnota bola nízka. Nemám skúsenosti s burzami, keďže sa v tom neviem orientovať zvolil som si jednoduchšiu variantu a to zmenáreň www.bitcoindata.org personál je veľmi nápomocný. Ja verím, že v budúcnosti sa táto technológia bude využívať vo veľkom.


#2

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.